ชื่อเรื่องประมวล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก340
เลขผู้แต่งศ-ป
หัวเรื่อง1.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
2.ข้าราชการ - - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า188 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000879อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ