ชื่อเรื่องสารบัญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.593
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.หนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2533
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000885อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ