ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.5
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.ระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ.
2.การจ้างงาน(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
3.พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์7
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2519
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า655 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000887อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ