ชื่อเรื่องพระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล
ผู้แต่งคนที่ 1ปิลันธน์ มาลากุล
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งป-พ
หัวเรื่อง1.พระพุทธศาสนา.
2.พระพุทธศาสนา - - การศึกษา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปีที่พิมพ์2534
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า95 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000888อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ