ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้แต่งคนที่ 1อุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก338.102
เลขผู้แต่งอ-น
หัวเรื่อง1.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.
4.การจัดการฐานข้อมูล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า117 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000894อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ