ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
ผู้แต่งคนที่ 1ราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก495.91
เลขผู้แต่งร-พ
เลขมาตรฐานสากล9749588045
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - พจนานุกรม.
2.ราชบัณฑิตยสถาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2546
ราคา600
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1,488 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000922อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ