ชื่อเรื่องต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
ผู้แต่งคนที่ 1เทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
เลขเรียก915.1
เลขผู้แต่งท-ต
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749295285
หัวเรื่อง1.เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249
2.
3.การท่องเที่ยว - จีน.
4.เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ.
5.จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2548
ราคา240
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า274 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000925, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
001051, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ