ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล
ผู้แต่งคนที่ 1วิจิตรวาทการ, พล.ต.,หลวง
เลขเรียก909
เลขผู้แต่งว-ป
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9743412638
หัวเรื่อง1.ประวัติศาสตร์โลก.
2.ประวัติศาสตร์สมัยใหม่.
3.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา950
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า584 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000944, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000945, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
000946, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ