ชื่อเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งส-ส
เลขมาตรฐานสากล9740609864
หัวเรื่อง1.สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001017อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ