ชื่อเรื่องFedEx Delivers วิถีแห่งผู้นำ
ผู้แต่งคนที่ 1ณัฐยา สินตระการผล
เลขเรียก658.4
เลขผู้แต่งณ-F
เลขมาตรฐานสากล9749356314
หัวเรื่อง1.การจัดการธุรกิจ.
2.ณัฐยา สินตระการผล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา270
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า289 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001080อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ