ชื่อเรื่องแนวทางตัวอย่าง การพูด ในโอกาสต่าง ๆ (ภาค 1)
ผู้แต่งคนที่ 1สุเมธ แสงนิ่มนวล
เลขเรียก801.51
เลขผู้แต่งส-น
เลขมาตรฐานสากล9747248042
หัวเรื่อง1.สุนทรพจน์ไทย.
2.สุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ.
ครั้งที่พิมพ์9
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงค์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา130
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า190 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001090อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ