ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน
ผู้แต่งคนที่ 1สุจิตรา อ่อนค้อม
เลขเรียก294.31
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9749296435
หัวเรื่อง1.พระพุทธศาสนากับสังคม.
2.สันติภาพ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์Be Healthy
ปีที่พิมพ์2548
ราคา125
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า148 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001091อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ