ชื่อเรื่องรักลูกต้องปลูกนิสัยที่ดี วิธีสร้างลูกหลานให้เป็นพลเมืองดี
ผู้แต่งคนที่ 1พรหมมังคลาจารย์ , พระ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ร
หัวเรื่อง1.ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา.
2.การเลี้ยงดู.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า171 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001120อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ