ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
ผู้แต่งคนที่ 1เรวัต ตันตยานนท์
เลขเรียก658.4
เลขผู้แต่งต-ก
เลขมาตรฐานสากล9742726825
หัวเรื่อง1.การจัดการธุรกิจ.
2.เจ้าของกิจการ.
3.ธุรกิจขนาดย่อม.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า190 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001238อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ