ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
ผู้แต่งคนที่ 1องอาจ จิระอร
เลขเรียก332.041
เลขผู้แต่งอ-ร
เลขมาตรฐานสากล9749312465
หัวเรื่อง1.การประหยัดและการออม.
2.การลงทุน.
3.เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า191 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001279อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ