ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ผู้แต่งคนที่ 1องอาจ จิระอร
เลขเรียก332.041
เลขผู้แต่งอ-ร
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749317211
หัวเรื่อง1.การออมและการลงทุน - - ความเรียง.
2.เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า240 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001282, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
001283, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ