ชื่อเรื่องนานาทัศนะ ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งส-น
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ - - ไทย.
2.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงาน ก.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า60 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001383อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ