ชื่อเรื่องบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
ผู้แต่งคนที่ 1ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียก351.009
เลขผู้แต่งฝ-บ
หัวเรื่อง1.รัฐวิสาหกิจ.
2.รัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า105 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001386อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ