ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ของรัฐมนตรี ของ รฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352
เลขผู้แต่งส-น
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747287331
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย.
2.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า82 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001392, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008746, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ