ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก417.7
เลขผู้แต่งศ-ป
เลขมาตรฐานสากล9744177594
หัวเรื่อง1.ศิลาจารึก.
2.จารึกสุโขทัย.
3.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า636 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001397อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ