ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 เรื่อง {34}การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืรของประธิปไตย{34} เอกสารประกอบ (1)
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก320.95
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การเมืองการปกครอง.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า613 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001398, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
001399, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ