ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฎิบัติการเอ็มเอสดอส
ผู้แต่งคนที่ 1ม.ป.ต.
เลขเรียก005.13
เลขผู้แต่งม-ค
หัวเรื่อง1.ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์).
2.เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์).
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า269 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001409อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ