ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
ผู้แต่งคนที่ 1ประทีป บัญญัตินพรัตน์
ผู้แต่งคนที่ 2ดวงพร ศรีวัฒนา
เลขเรียก005.13
เลขผู้แต่งป277ก
หัวเรื่อง1.โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
ราคา110
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001415อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ