ชื่อเรื่องช้อปปิ้งบุญ
ผู้แต่งคนที่ 1ขวัญ เพียงหทัย
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งข-ช
เลขมาตรฐานสากล9749256468
หัวเรื่อง1.วรรณกรรมพุทธศาสนา.
2.ธรรมะ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า221 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001419อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ