ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9747890194
หัวเรื่อง1.ประชาธิปไตย.
2.ประชาธิปไตย - - แง่ศาสนา.
ครั้งที่พิมพ์6
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า96 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001532อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ