ชื่อเรื่องระบบการควบคุมภายในของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง332.40
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า75 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001564อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ