ชื่อเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบริหารราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ส-ห
หัวเรื่อง1.ระบบบริหารราชการ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า44 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001599อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ