ชื่อเรื่องสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร {34}การบริหารงานภายในองค์การ{34} รุ่นที่ 1
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ก-ส
หัวเรื่อง1.การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001610อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ