ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก342.59
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.ไทย - - รัฐธรรมนูญ.
2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า194 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001636อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ