ชื่อเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
ผู้แต่งคนที่ 1สภาทนายความ
เลขเรียก345
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - รวมเรื่อง.
2.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า234 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001659อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ