ชื่อเรื่องปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 11
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก915.93
เลขผู้แต่งก-ป
หัวเรื่อง1.วัดศรีอุบลรัตนาราม.
2.อุบลราชธานีกับงานกรมศิลปากร - - ภารกิจกรมศิลปากร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า153 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001676อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ