ชื่อเรื่องสารัตถะแห่ง เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม
ผู้แต่งคนที่ 1กองเครื่องราชอิสริยยศ กรมธนารักษ์
เลขเรียก929.71
เลขผู้แต่งก-ส
เลขมาตรฐานสากล9747700093
หัวเรื่อง1.เครื่องราชอิสริยยศ.
2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า283 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001677อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ