ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาช
เลขเรียก301.07
เลขผู้แต่งค-อ
หัวเรื่อง1.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ.
2.การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า253 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001680อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ