ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
ผู้แต่งคนที่ 1พัชรินทร์ พัดทอง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่พ-ก
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
2.พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า43 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001702อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ