ชื่อเรื่องการตรวจราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ศึกษากรณีภาพรวมปัญหาที่ราชพัสดุและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
ผู้แต่งคนที่ 1เชษฐา กาญจนไพบูลย์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่ช-ก
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
2.เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า15 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001715อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ