ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาพร ศิวะบวร
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน.
2.การประเมินบุคคล.
3.การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001725อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ