ชื่อเรื่องบทบาทการตรวจราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1บุญเชิด ศรีปาน
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่บ-บ
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
2.บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001792อยู่แบบประเมินผลงาน
001801อยู่แบบประเมินผลงาน
003275อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ