ชื่อเรื่องการร้องทุกข์ในคดีอาญา
ผู้แต่งคนที่ 1วาสิทธิ์ นนทสิน
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.593
เล่มที่ว-ก
หัวเรื่อง1.การร้องทุกข์ในคดีอาญา.
2.วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001798อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ