ชื่อเรื่องการประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ (โรงภาพยนตร์ธนารักษ์) ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.399 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผู้แต่งคนที่ 1นิพนธ์ เลิศล้ำ
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งน616ก
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001848อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ