ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง005.4
เล่มที่ก-ค
หัวเรื่อง1.การจัดแผนแม่บท.
2.กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002010อยู่แบบประเมินผลงาน
002012อยู่แบบประเมินผลงาน
002014อยู่แบบประเมินผลงาน
002015อยู่แบบประเมินผลงาน
008541อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ