ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 6 (พ.ศ. 2495 - พ.ศ.2496 - พ.ศ. 2496)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ห
เลขมาตรฐานสากล9747999617
หัวเรื่อง1.ระเบียบข้าราชการ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002071อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ