ชื่อเรื่องกรีน โฮม ออฟฟิช
ผู้แต่งคนที่ 1กลุ่ม 5 เขียวสมานฉันท์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่ก-ก
หัวเรื่อง1.กรีน โฮม ออฟฟิช.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002147อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ