ชื่อเรื่องแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2541
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่ก-ผ
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า49 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002186อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ