ชื่อเรื่องเอกสารการบรรยายทางวิชาการ {34}ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์{34}
ผู้แต่งคนที่ 1ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ , กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่ช-อ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติงาน - - กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002218, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
007666, ฉ.2อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ