ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 5 (พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2494)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งค1411ห
เล่มที่5
เลขมาตรฐานสากล9747999609
หัวเรื่อง1.หนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี.
2.ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองกฎหมายและระเบียบ
ปีที่พิมพ์25_ _
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002233อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ