ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747285827
หัวเรื่อง1.การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002269, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002270, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ