ชื่อเรื่องเมืองไทยเมื่อหนึ่งร้อยปี : THAILAND A HUNDRED YEARSAGO
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก959.30
เลขผู้แต่งก-ม
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.เมืองไทยเมื่อหนิ่งร้อยปี.
2.THAILAND A HUNDRED YEARSAGO.
3.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม.
4.ยุคหลัง - - รัชกาลที่
5.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์1987
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า43 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002292, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002293, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
002294, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ