ชื่อเรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก959.32
เลขผู้แต่งก-น
เลขมาตรฐานสากล9744173203
หัวเรื่อง1.โครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา.
2.ผังเมือง - - พระนครศรีอยุธยา.
3.พระนครศรีอยุธยา - - แผนที่.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ็น เอส พี พริ้นติ้งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า127 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002295อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ