ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
ผู้แต่งคนที่ 1กรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก301.32
เลขผู้แต่งก-ท
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑.
2.อำเภอ - - ทำเนียบนาม.
3.ตำบล - - ทำเนียบนาม.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า1,500 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002301, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007610, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ