ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2544
ผู้แต่งคนที่ 1กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขเรียก328.31
เลขผู้แต่งก-ก
หัวเรื่อง1.กฐินและผ้าป่า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า138 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002326อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ